Als huisartsen delen we graag met u op welke manier wij omgaan met persoonsgegevens, met name met medische gegevens van patiënten. We laten u dit weten in het kader van de nieuwe GDPR wetgeving.  
 

Verwerkingsverantwoordelijken:
Dr. Guido Op de Beeck en Dr. Pauline Op de Beeck,
Veltwijcklaan 4, 2180 Ekeren, 03/541.00.91
opdebeeckguido@gmail.com, drpaulineopdebeeck@gmail.com

DPO – verantwoordelijke voor de controle op de bescherming van persoonsgegevens:
Willem Callens. Contactgegevens via Dr. Pauline op de Beeck

Verwerkingsdoeleinden:
De zorg voor de patiënt staat centraal in de patiënt-arts-relatie. Medische gegevens die wij verwerken en opslaan, hebben dan ook het doeleind om bij te dragen aan de zorg voor u als patiënt.
In dit kader worden enkel relevante medische gegevens bewaard. Mits uw geïnformeerde toestemming, aan de hand van het inlezen van uw identiteitskaart, kunnen uw gegevens worden gedeeld met collega’s zoals specialisten, paramedici, apotheker, ..., wanneer dit nodig is om u goede zorgen te kunnen bieden.

Grond voor verwerking:
Als huisarts zijn we verplicht van elke patiënt een elektronisch medisch dossier te bewaren en te beveiligen. Dit laat ons toe om een overzicht te bewaren wanneer u op raadpleging komt of dringende medische hulp nodig heeft.  

Belangen:
Dr. Guido Op de Beeck is naast huisarts, ook aangesteld als arts voor het leger. Beide artsen zijn aangesteld als arts voor de politie. Dr. Pauline Op de Beeck is ook CRA in WZC Sint-Vincentius. Deze laatste activiteit wordt steeds gescheiden van de belangen als huisarts.  

Ontvangers:
Wanneer wij medische gegevens moeten verwerken, komen deze toe bij:
                - u, de patiënt, via mondeling overleg, telefoon of briefwisseling.
                  Let wel, mails kunnen niet langer!
                - collega-artsen of paramedici, zo nodig
                - logistieke partners dewelke garantie bieden voor het
                  respecteren van de GDPR:
                  AML labo, informatici (Sanmax Projects, lijnéén.be, CGM Windoc),
                  boekhouders, BNP Paribas, KBC

Periode van opslag:
Wettelijk worden medische gegevens 30 jaar bijgehouden, op papier voor oude dossiers, en elektronisch.

Rechten van de patiënt:
               
- recht op inzage
                - recht op verbetering

                - recht op wissing: dit is niét van toepassing voor uw medisch dossier,
                  volgens de opslagverplichting.
                - recht om een klacht in te dienen


Uw vragen en opmerkingen zijn steeds welkom.

Tel. 03 541 00 91
Onze dokters
Guido Op de Beeck
Dokter
Boek een afspraak
Pauline Op de Beeck
Dokter
Boek een afspraak