Als huisarts deel ik graag met u op welke manier ik omga met persoonsgegevens, met name met medische gegevens van patiënten. Ik laat u dit weten in het kader van de GDPR wetgeving.  
 

Verwerkingsverantwoordelijken:
Dr. Pauline Op de Beeck,
Veltwijcklaan 4, 2180 Ekeren, 03/541.00.91

DPO – verantwoordelijke voor de controle op de bescherming van persoonsgegevens:
Willem Callens. Contactgegevens via Dr. Pauline op de Beeck

Verwerkingsdoeleinden:
De zorg voor de patiënt staat centraal in de patiënt-arts-relatie. Medische gegevens die ik verwerk en opsla, hebben dan ook het doeleind om bij te dragen aan de zorg voor u als patiënt.
In dit kader worden enkel relevante medische gegevens bewaard. Mits uw geïnformeerde toestemming, aan de hand van het inlezen van uw identiteitskaart, kunnen uw gegevens worden gedeeld met collega’s zoals specialisten, paramedici, apotheker, ..., wanneer dit nodig is om u goede zorgen te kunnen bieden.

Grond voor verwerking:
Als huisarts ben ik verplicht van elke patiënt een elektronisch medisch dossier te bewaren en te beveiligen. Dit laat me toe om een overzicht te bewaren wanneer u op raadpleging komt of dringende medische hulp nodig heeft.  

Belangen:
Er is geen belangenconflict.

Ontvangers:
Wanneer ik medische gegevens moet verwerken, komen deze toe bij:
                - u, de patiënt, via mondeling overleg, telefoon of briefwisseling.
                  Let wel, mails kunnen niet langer!
                - collega-artsen of paramedici, zo nodig
                - logistieke partners dewelke garantie bieden voor het
                  respecteren van de GDPR:
                  AML labo, informatici (Sanmax Projects, lijnéén.be, CGM Windoc),
                  boekhouders, BNP Paribas, KBC

Periode van opslag:
Wettelijk worden medische gegevens 30 jaar bijgehouden, op papier voor oude dossiers, en elektronisch.

Rechten van de patiënt:
               
- recht op inzage
                - recht op verbetering

                - recht op wissing: dit is niét van toepassing voor uw medisch dossier,
                  volgens de opslagverplichting.
                - recht om een klacht in te dienen


Uw vragen en opmerkingen zijn steeds welkom.

Tel. 03 541 00 91
Onze dokters
Pauline Op de Beeck
Dokter
Boek een afspraak