resultaten
 
Resultaten van technische onderzoeken kunnen in de regel uitsluitend op de raadpleging worden besproken. Spreek hierover met uw arts wanneer deze gepland kan worden. 
 
attesten
 
In deze covid-pandemie, kunnen wij uitzonderlijk op basis van een telefonisch consult of telefonisch advies, een covid-gerelateerd afwezigheidsattest opmaken.
Voor alle andere ziektebeelden geldt dat attesten enkel op basis van klinisch onderzoek tijdens de raadpleging kunnen worden verstrekt.
 
voorschriften
 
De meeste voorschriften kunnen sinds oktober 2021 op de id-kaart worden geplaatst.
Om goede geneeskunde te beoefenen, is het noodzakelijk dat u als patiënt een klinische controle heeft van uw ziektebeeld en de eventuele medicatie. Voorschriften telefonisch aanvragen kan daarom enkel als u in de laatste drie maanden nog gezien bent door een van beide artsen. Zoniet zullen wij u vragen op raadpleging te komen.
 
tarieven
 
Dr. Guido is gedeconventioneerd en is niet gebonden aan vaste bedragen voor het remgeld.
Dr. Pauline is geconventioneerd en is gebonden aan vaste tarieven:
  •       raadpleging bij de GMD-houdende huisarts: €30 of €4 hetzij €6 remgeld, €1 hetzij €1,5 bij verhoogde tegemoetkoming,
          het bedrag van het remgeld wordt bepaald door het ziekenfonds.
  •       huisbezoek bij de GMD-houdende huisarts: €40.32, €2 bij verhoogde tegemoetkoming

 

 
Tel. 03 541 00 91
Onze dokters
Guido Op de Beeck
Dokter
Boek een afspraak
Pauline Op de Beeck
Dokter
Boek een afspraak